Търсене

Административно право и процес

Адвокатите от кантората ни предоставят юридически консултации, съдействие и представителство в производства пред административни органи – общини, местна и централна администрация, други ведомства и специализирани юрисдикции, а така също и пред съдилищата при обжалване на административни откази, действия или бездействия