Търсене

Адвокат Неделин Колеолов

Адвокат от Софийска адвокатска колегия. Завършил Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” в специалности „Право“ и „Международни отношения“.

 

Области на практика:

  • облигационно право
  • административно право
  • обществени поръчки
  • дружествено право
  • трудово право
  • граждански и изпълнителен процес
Адвокат Неделин Колеолов предоставя цялостно правно обезпечаване на местни и чуждестранни клиенти при учредяване, преобразуване и управление на дружества и извършва пълно правно обслужване на тяхната стопанска дейност. Извършва правни услуги при сделки с недвижими имоти, задълбочен правен анализ на собствеността, устройствено регулиране на територии, строителство.

Владее немски и английски език.