Търсене

Адвокат Явор Пенчев

Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия от 2006 година. Завършил Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
 

Области на практика: 

  • търговско право
  • несъстоятелност
  • сливания и придобивания
  • концесии
  • облигационно право
  • вещно право
  • недвижими имоти и строителство
  • граждански процес
Извършва консултации и процесуално представителство на чуждестранни и местни корпоративни клиенти, чиято дейност е свързана с инвестиции, строителство, проектно финансиране, търговия и производство на високотехнологични продукти.

В сферата на строителството адвокат Явор Пенчев консултира и представлява компании, които изграждат жилищни и офис сгради, ваканционни селища и затворени комплекси по най-съвременните правила за екологично строителство, които популяризират идеите за природосъобразно използване на природните ресурси.

Владее немски и английски език.