Търсене

Адвокат Явор Пенчев

Явор Пенчев е основател на  АДВОКАТСКА КАНТОРА „ПЕНЧЕВ, КОЛЕОЛОВ & ПАРТНЬОРИ“. Завършил е Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2004г., а от 2006г. е вписан като адвокат в Софийска Адвокатска Колегия. Преди това е учил в езикова гимназия с изучаване на немски и английски език.

В практиката си в АДВОКАТСКА КАНТОРА „ПЕНЧЕВ, КОЛЕОЛОВ & ПАРТНЬОРИ“, адвокат Явор Пенчев се фокусира в сферата на търговското право, облигационното право, административното право и процесуалното представителство.

Области на практика: 
  • търговско право
  • несъстоятелност
  • сливания и придобивания
  • концесии
  • облигационно право
  • вещно право
  • недвижими имоти и строителство
  • граждански процес
  • инвестиции
  • административни процедури

Извършва юридически консултации и процесуално представителство на корпоративни клиенти, чиято дейност е свързана с инвестиции в различни отрасли на икономиката.


Владее немски и английски език.