Търсене

Агенцията за обществени поръчки отчете развитие на нормативната уредба в своя Годишен доклад

Агенцията за обществени поръчки отчете развитие на нормативната уредба в своя Годишен доклад
26.06.2023 г.
Агенцията за обществени поръчки (АОП) отчете развитие на нормативната уредба в своя Годишен доклад за 2022-а година. В доклада се посочват дейностите по становища, методически указания, изменение и допълнение на законопроекти и изменения в подзаконовата нормативна уредба.

Доклада включва още пълна отчетност на обемите на обществените поръчки през предходната година, като се отчита ръст на броя на обявените обществени поръчки, като през 2022 г. той се увеличава с 13% спрямо 2021 г. 

През 2022 г. чрез ЦАИС ЕОП са подадени 82 055 оферти. За сравнение, през 2021 г. броят им е 86 382. Общият брой на сключените договори за обществени поръчки, публикувани в ЦАИС ЕОП през 2022 г., е 30 338, на обща стойност 20 262 756 418,91 лв. Общият брой на сключените договори за обществени поръчки, публикувани през 2022 г. в Регистъра на обществените поръчки преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП, е 1 082, на обща стойност 1 012 994 869 лв., се посочва още в доклада на АОП.

През изминалата година се наблюдава интерес от потребителите и към модулите „Електронен търг (e-Auction)“, „Електронна жалба (e-Appeal)“ и „Електронен магазин (e-Shop)“ на ЦАИС ЕОП. През отчетната година са обявени 17 поръчки, при откриването на които е посочено намерение за използване на електронен търг. Електронният търг, като електронен инструмент за възлагане на поръчки, се използва за първи път в системата през отчетната година. Особен интерес предизвика възможността за подаване на електронни жалби, което показва обща положителна нагласа за използването на електронни вместо конвенционални услуги. 


Целият доклад можете да видите във файла по-долу:
 
Годишен доклад на АОП 2 Mb (pdf) свали