Търсене

Обсъждани промени в имотния регистър, събраха адвокати на дискусия
Обсъждани промени в имотния регистър, събраха адвокати на дискусия
30.05.2018 г.
Доколкото имотният регистър е съвкупност от досиетата на имотите, които отразяват вещните права върху тях, участниците се обединиха около извода, че практически у нас имотен регистър не съществува, тъй като реално такива досиета у нас никъде не са създадени.
Новият Закон за концесиите идва с редица важни промени
Новият Закон за концесиите идва с редица важни промени
02.03.2018 г.
Новият Закон за концесиите влезе в сила на 1 януари 2018 г. С него се въвеждат изискванията на Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия. Досега действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частното партньорство се отменят напълно.
Народните представители приеха окончателно промени в Закона за митниците
Народните представители приеха окончателно промени в Закона за митниците
01.03.2018 г.
Народните представители приеха окончателно промени в Закона за митниците. Така всички касови апарати в търговските обекти у нас трябва да бъдат подменени до 31 декември 2018 г. заради пробиви в софтуера
Глоби до 2 млн.лв. са заложени в новият Закон за платежните услуги и платежните системи
Глоби до 2 млн.лв. са заложени в новият Закон за платежните услуги и платежните системи
21.02.2018 г.
С приемането на новите текстове у нас се въвеждат редица европейски разпоредби, засягащи  доставчиците на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари)
Издатели предлагат промени в Закона за авторското право и в Наказателния кодекс
Издатели предлагат промени в Закона за авторското право и в Наказателния кодекс
10.01.2018 г.
В НК се предлага да се криминализира предоставянето на виртуално пространство /платформи, блогове, сайтове, социални мрежи, облачни пространства/ за разпространение без авторски права на произведения на литературата, науката и изкуството.
Министерският съвет одобри проект на нов Закон за пазарите на финансови инструменти
Министерският съвет одобри проект на нов Закон за пазарите на финансови инструменти
12.10.2017 г.
Законопроектът надгражда сега съществуващия правен режим на организацията и дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа, като се запазват изискванията на действащия към настоящия момент ЗПФИ по отношение на изискванията за лиценз, капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници и др. 
Близо 100 хил. лв. ще плати държавата за обезщетения заради бавно правосъдие
Близо 100 хил. лв. ще плати държавата за обезщетения заради бавно правосъдие
03.08.2017 г.
Министерството на правосъдието ще трябва да изплати 98 600 хил. лв. като обезщетения на пострадали от бавно правосъдие само за вторите три месеца на годината. Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на правосъдното министерство, предвидени в централния бюджет, пише "Дневник", като цитира правителствената пресслужба.