Търсене

Сделки с недвижими имоти под заплаха от антиконкурентни ограничения според КЗК
Сделки с недвижими имоти под заплаха от антиконкурентни ограничения според КЗК
29.05.2024 г.
КЗК предупреждава за антиконкурентни ограничения в новия закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти. Комисията изрази сериозни опасения относно новопредложения Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти. Законопроектът, внесен в Народното събрание под сигнатура 49-354-01-117
МП предлага ускорена ликвидация на дружества без скорошна дейност и нает персонал
МП предлага ускорена ликвидация на дружества без скорошна дейност и нает персонал
19.01.2024 г.
Провеждане в кратки срокове на производството по ликвидация на дружества, които отговарят на определени условия, включително да не са осъществявали скорошна дейност и да нямат нает персонал. Това предвиждат допълнения в Търговския закон, предложени от Министерството на правосъдието. 
Пред финализиране е проектът за законодателни изменения в НК и НПК
Пред финализиране е проектът за законодателни изменения в НК и НПК
17.01.2024 г.
Предстои въвеждане на ключови промени в законодателството за съдебната власт в България. Това е последица от наскоро направените промени в Конституцията, като се очаква новият Закон за съдебната власт да бъде готов още през март 2024.
КЗК одобри за обсъждане Проект на решение за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК
КЗК одобри за обсъждане Проект на решение за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК
13.11.2023 г.
​Комисия за защита на конкуренцията прие Проект на ново решение за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК на определени категории споразумения, решения и съгласувани практики.
Влязоха в сила нови и важни промени в Търговския закон
Влязоха в сила нови и важни промени в Търговския закон
24.08.2023 г.
В началото на август 2023 г. влязоха в сила значителни промени в Търговския закон на Република България. Тези нововъведения имат пряко въздействие върху широк кръг от граждани, ангажирани с бизнес дейности, както и върху професионалната дейност на съдии, адвокати, синдици
Нов закон променя правилата на заповедното производство: Електронната форма става задължителна
Нов закон променя правилата на заповедното производство: Електронната форма става задължителна
03.07.2023 г.
Съгласно новите разпоредби, всички процесуални действия в заповедното производство трябва да се извършват в електронна форма. Въпреки ползите, се очакват предизвикателства и неясноти относно изключенията от електронната форма.
Агенцията за обществени поръчки отчете развитие на нормативната уредба в своя Годишен доклад
Агенцията за обществени поръчки отчете развитие на нормативната уредба в своя Годишен доклад
26.06.2023 г.
Агенцията за обществени поръчки (АОП) отчете развитие на нормативната уредба в своя Годишен доклад за 2022-а година. В доклада се посочват дейностите по становища, методически указания, изменение и допълнение на законопроекти и изменения в подзаконовата нормативна уредба.
Съдебната медиация в граждански и търговски дела е във фокуса на конференция, която ще се проведе в София
Съдебната медиация в граждански и търговски дела е във фокуса на конференция, която ще се проведе в София
25.06.2023 г.
Темата е изключително актуална предвид приетите от Народното събрание на Република България на 11.02.2023 г. изменения и допълнения на Закона за медиацията, с които беше въведена задължителна първа среща в процедурата по медиация при висящ съдебен процес по определени граждански и търговски дела