Търсене

Изпълнителни дела

Кантората предлага услуги и консултации, свързани с:
  • Образуване на изпълнителни дела срещу длъжници
  • Представителство пред частни и публични съдебни изпълнители

 


Вземания

Кантората предлага услуги и консултации, свързани с:
  • Представителство по обезпечителни производства за събиране на вземания
  • Изготвяне на документи и представителство в заповедното производство
  • Консултации за сключване на извънсъдебни спогодби за събиране на вземания