Търсене

КЗК одобри за обсъждане Проект на решение за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК

КЗК одобри за обсъждане Проект на решение за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК
13.11.2023 г.
Комисия за защита на конкуренцията прие Проект на ново решение за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК на определени категории споразумения, решения и съгласувани практики.

С новото решение се продължава подходът постигнат с Решение № 55/20.01.2011 г. на КЗК за изрично препращане към приложното поле и към условията за групово освобождаване предвидени в регламентите на ЕС. По този начин се постига реципрочност на националните правила за групово освобождаване с тези на европейските регламенти, регулиращи групово освобождаване на определени категории споразумения, решения и съгласувани практики от забраната по чл.101 от ДФЕС.


Основната цел на новото решение на КЗК е да се уреди възможността за групово освобождаване на определени категории споразумения, решения и съгласувани практики, които допринасят за подобряване на производството или разпределението на стоки или предоставянето на услуги, развитието на техническия или икономическия прогрес, като предоставят на потребителите справедлив дял от получените ползи, които обаче нямат трансгранично влияние, посредством подход, еквивалентен с този на актуалната европейска нормативна уредба.
ВИЖТЕ ПРОЕКТА НА КЗК - ТУК 340 Kb (pdf) свали