Търсене

Ние сме бързоразвиваща се юридическа кантора, основана през 2006 г. Стремежът ни е да отговорим на изискванията на всеки отделен клиент и според специфичните изисквания на конкретния случай. Екипът ни защитава последователно поверените интереси, като залага на задълбоченото разбиране на нуждите на клиента.
Консултации

Адвокатите на ПЕНЧЕВ, КОЛЕОЛОВ & ПАРТНЬОРИ консултират компании в различни сфери на бизнеса, с фокус в корпоративните, инвестиционни и имотни сделки


Професионални отношения

Ние сме изградили професионални отношения с адвокатски кантори, осъществяващи дейност в държави от Европейския съюз.


Анонимност и конфиденциалност

Ние гарантираме правото на анонимност и осигуряваме пълна конфиденциалност относно Вашия казус.


Компетентност

Ние предоставяме компетентна правна помощ, като се съобразяваме с Вашите изисквания.


Грижа и бързина

Ние полагаме дължимата грижа за максимално бързо и оптимално решение на поставените от Вас правни задачи.