Търсене

Назначиха 45 нови съдии в 31 Районни съдилища на България

Назначиха 45 нови съдии в 31 Районни съдилища на България
19.06.2023 г.
31 районни съдилища в страната имат вече 45 новоизбрани съдии, след като Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) проведе конкурс за тяхното назначаване в началото на годината. Новите съдии са избрани сред 517 кандидати, като 423 от тях се явиха на писмен изпит, и след това 185 продължиха към устен изпит.

Особено важно е усилването на районния съд в град Монтана, където бяха назначени четирима нови съдии - Виляна Манова, Диляна Гладнишка, Искрен Борисов и Даниел Псалтиров. Също така, Районен съд - Нова Загора и Районен съд - Разлог посрещат по трима нови съдии.

Останалите назначения са разпределени в различни районни съдилища в страната, като РС-Велинград, РС-Враца, РС-Добрич, РС-Котел и други, с цел укрепване на съдебната система и подобряване на работата в съдилищата.

Председателят на Комисията за атестиране и конкурсите, Драгомир Кояджиков, подчерта важността на бързото назначаване на новите съдии. Той посочи, че забавянето в този процес може да има отрицателно въздействие върху работата на съдилищата, особено тези, които са изправени пред сериозен недостиг на кадри.

Кояджиков също така подчерта, че в някои съдилища натовареността е особено висока и съществува опасност от забавяне на делата. Това би могло да усложни правораздавателния процес и да доведе до удължаване на сроковете за изготвяне на съдебни актове, както и да предизвика нарушение на случайното разпределение в съдилища с малък брой съдии.

С назначаването на тези нови съдии, Съдийската колегия на ВСС се стреми да подобри ефективността на съдебната система и да гарантира бързо и справедливо съдебно разглеждане на делата.