Търсене

Пред финализиране е проектът за законодателни изменения в НК и НПК

Пред финализиране е проектът за законодателни изменения в НК и НПК
17.01.2024 г.
Предстои въвеждане на ключови промени в законодателството за съдебната власт в България. Това е последица от наскоро направените промени в Конституцията, като се очаква новият Закон за съдебната власт да бъде готов още през март 2024.

Сред основните фокуси на предстоящите промени е определянето на конкретните правомощия на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет. Работата по този важен проект се извършва от работна група, включваща широк кръг от експерти под ръководството на заместник-министъра Юлия Ковачева.

Един от акцентите в работата на групата е финализирането на проекта за законодателни изменения в Наказателния кодекс (НК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които целят да отговорят на препоръките от доклада за България на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпиране на пари (MONEYVAL). В тези предложения се включват въвеждането на отделна глава за тероризма в НК, както и нови регулации, свързани с криптоактивите.

Освен това, друга работна група се занимава със законодателни предложения, свързани с борбата с измамите, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз. Тази група е съсредоточена върху отстраняването на несъответствията с Директива 2017/1371 на Европейската прокуратура.

Екип от експерти се събра и за обсъждане на предложения, отнасящи се до борбата с подкупите в международните търговски сделки, в съответствие с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Тези дискусии подчертават ангажираността на България към глобалните стандарти за честност и прозрачност в търговията и правосъдието.

В работната група участват върховни магистрати, членове на ВСС, представители на Висшия адвокатски съвет, на браншовите и неправителствените организации, на Националния институт по правосъдие и експерти от Министерството на правосъдието.