Търсене

Процесуално представителство

Кантората предлага услуги и консултации, свързани с:
  • Представителство по дела пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България.
  • Представителство пред арбитражи и Комисия за защита на конкуренцията.