Търсене

Сделки с недвижими имоти под заплаха от антиконкурентни ограничения според КЗК

Сделки с недвижими имоти под заплаха от антиконкурентни ограничения според КЗК
29.05.2024 г.
КЗК предупреждава за антиконкурентни ограничения в новия закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти. Комисията изрази сериозни опасения относно новопредложения Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти. Законопроектът, внесен в Народното събрание под сигнатура 49-354-01-117, съдържа множество ограничения, които пряко и косвено засягат конкуренцията на пазара.

Ограничения в конкуренцията и ефекти върху пазара

Според КЗК, предложените регулации запазват дейността по посредничество при сделки с недвижими имоти изключително за брокери, като изключват други потенциални участници като адвокати и търговци. Това би довело до намаляване на броя на участниците на пазара, ограничаване на избора за потребителите и увеличаване на цените на услугите.

Проблемни изисквания в законопроекта

Най-сериозните ограничения включват изискването за упражняване на посредническа дейност само от агенции за недвижими имоти, както и необходимостта от декларация за основна дейност „посредничество/операции с недвижими имоти“. Тези изисквания не само намаляват броя на участниците, но и затрудняват новото навлизане на пазара, което КЗК счита за неоправдано.

Неправомерни финансови и административни тежести

Предложените изисквания за застраховка за вреди, периодични обучения и такси за вписване в регистър също са определени като неоправдани. КЗК отбелязва, че тези изисквания увеличават разходите за навлизане на пазара, което може да не е икономически оправдано за лицата, извършващи посреднически услуги не като основна дейност.

Международни примери и липса на необходимост от регулации

КЗК посочва, че в 10 страни членки на ЕС професията на агентите на недвижими имоти не е регулирана, което доказва, че пазарът може да функционира успешно и без строги регулации. Това се подкрепя и от данни на ОИСР, които показват, че тази професия е с най-ниска степен на регулиране.

Пълният текст на решението на КЗК може да бъде прочетен на https://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300067737