Търсене

Столичният общински съвет отхвърли предложението за провеждане на местен референдум срещу застрояването в „Младост“.

Столичният общински съвет отхвърли предложението за провеждане на местен референдум срещу застрояването в „Младост“.
19.06.2017 г.
При обсъждане на точка 18 от дневния ред на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 6 април 2017 г. , а именно:

Предложение за провеждане на местен референдум в район „Младост“ с  вх. №СОА16-НЦ62-1121/12/12.12.2016 г. от инициативен комитет „За зелен Младост” и проект за решение, съгласно становище №СОА16-НЦ62-1121/38/29.03.2017 г.“

общинските съветници приеха, че така формулираните  въпроси в допитването са незаконосъобразни и отхвърлиха предложението за провеждане на референдум срещу застрояването в „Младост“.
Искането за допитването беше внесено в Столичен общински съвет на 12.12 2016 г. от Инициативен комитет „За Зелен Младост“, като с него се инициира провеждането на референдум с два въпроса:
  1. „Подкрепяте ли да се приемат изменения в устройствените планове на “Младост 1”, “Младост 1А”, “Младост 2”, “Младост 3” и “Младост 4”, които да не позволяват ново застрояване на зелени площи, междублокови пространства, терени със съоръжения за игра на деца, паркинги и територии, погранични на парковете?“
  2. „Подкрепяте ли да се обяви мораториум върху издаването на разрешения за строеж и започващо строителство в област София–град до промяна на устройствените планове?“.
Адвокатска кантора „ПЕНЧЕВ, КОЛЕОЛОВ И ПАРТНЬОРИ“ консултира строителни компании и собственици на недвижими имоти в квартал Младост относно незаконосъобразни действия и административни актове, издавани от общинската администрация, като в началото на 2017г. със съдействието на екип от наши адвокати бяха подадени редица жалби срещу незаконосъобразните заповеди на кмета на район Младост, СО.