Търсене

Съдебната медиация в граждански и търговски дела е във фокуса на конференция, която ще се проведе в София

Съдебната медиация в граждански и търговски дела е във фокуса на конференция, която ще се проведе в София
25.06.2023 г.
Висшият съдебен съвет организира международна конференция на тема: „Съдебната медиация в Европа и САЩ – ключ към споразумение по висящи съдебни дела“. Събитието се реализира от работната група по проект „Подкрепа на въвеждането на задължителна съдебна медиация“, с ръководител Даниела Марчева – член на ВСС, по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Форумът ще се проведе на 29 и 30 юни 2023 г. в Град хотел София, зала „София“, от 10.00 часа, и ще бъде излъчван в интернет сайта на ВСС и на Facebook страницата на съвета. Той ще бъде открит от доц. д-р Атанас Славов – министър на правосъдието. Участие в него ще вземат изтъкнати лектори от САЩ, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Испания, Унгария, Румъния, Гърция, Португалия, Белгия и Нидерландия, като част от тях ще представят темите си онлайн.

На конференцията ще бъдат презентирани моделите на съдебната медиация в различни европейски държави и в САЩ, и ще се обсъди въвеждането на задължителен елемент в процедурата, статут, подбор и контрол върху дейността на съдебните медиатори, правната помощ и ролята на адвокатурата в съдебната медиация.

Темата е изключително актуална предвид приетите от Народното събрание на Република България на 11.02.2023 г. изменения и допълнения на Закона за медиацията, с които беше въведена задължителна първа среща в процедурата по медиация при висящ съдебен процес по определени граждански и търговски дела. Тя ще се осъществява в съдебен център по медиация към съответния съд, а медиатори по висящи съдебни спорове могат да бъдат само юристи. Световният опит ще бъде полезен за ВСС при решаването на основните дискусионни въпроси относно въвеждането на съдебната медиация и тяхната уредба в изготвяните в момента правилници и наредби.