Търсене

Трудово право

Кантората предлага консултации на работодатели във връзка с:
  • Изготвяне на трудови договори;
  • установяване на намалено работно време;
  • извънреден труд;
  • осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  • налагане на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници или служители и други

Кантората предлага консултации на работници или служители във връзка с:
  • искове срещу незаконно уволнение;
  • възстановяване на работа;
  • обезщетения;
  • имуществена отговорност на работодателя и други