Търсене

Търговско и дружествено право

Постигането на успех в бизнеса изисква ефективно управление на търговския риск, ясни отношения с доставчици и клиенти. Независимо дали развивате дейността си в България или в друга държава, можете да разчитате на нашите съвети при подготовка на документи и изготвяне на договори, както и на познанията на законодателството, касаещо секторите, в които работите.

Ние можем да ви помогнем с учредяването и регистрацията на търговски дружества, с преобразуването, сливането, вливането, разделянето и отделянето им, както и с решаването на проблемите, които могат да възникнат при управлението и дейността на търговското дружество.

Ние ще определим подходящ за Вас адвокат, като съобразим отрасъла, в който развивате дейност, включително: недвижими имоти и строителство, финансови услуги, търговия с автомобили, потребителски продукти, енергия, хотели и свободно време, инфраструктура и проекти, доставки и логистика, технологии, телекомуникации, медии и спорт.

Ние можем да ви съдействаме, независимо дали имате нужда от съвет по търговски договори, предоставяне на услуги, е-търговия, информационни или телекомуникационни споразумения, защита на личните данни, дизайн и производство, реклама, спонсорство и маркетинг, продажби на потребителите, лицензиране на софтуер, аутсорсинг или продажби, споразумения за франчайзинг.

Ние можем да участваме в преговори, да изготвим необходимите търговски договори, да консултираме и да извършим процесуално представителство по дела, свързани с търговски сделки, неплатени финансови задължения и деликти.