Търсене

Вземания

Кантората предлага услуги и консултации, свързани с:
  • Представителство по обезпечителни производства за събиране на вземания
  • Изготвяне на документи и представителство в заповедното производство
  • Консултации за сключване на извънсъдебни спогодби за събиране на вземания