Търсене

Ние консултираме своите клиенти - работници или служители по трудово-правни въпроси.
Кои сме ние

Пенчев, Колеолов & Партньори

Ние сме бързоразвиваща се юридическа кантора, основана през 2006 г. Стремежът ни е да отговорим на изискванията на всеки отделен клиент и според специфичните изисквания на конкретния случай. Екипът ни защитава последователно поверените интереси, като залага на задълбоченото разбиране на нуждите на клиента.
Oснователи

Адвокатска кантора „Пенчев, Колеолов & Партньори“

Ние предоставяме качествени юридически услуги в сферата на търговското, гражданското, трудовото и административното право.

За кантората

Консултации

Адвокатите на ПЕНЧЕВ, КОЛЕОЛОВ & ПАРТНЬОРИ консултират компании в различни сфери на бизнеса, с фокус в корпоративните, инвестиционни и имотни сделки

Професионални отношения

Ние сме изградили професионални отношения с адвокатски кантори, осъществяващи дейност в държави от Европейския съюз.

Анонимност и конфиденциалност

Ние гарантираме правото на анонимност и осигуряваме пълна конфиденциалност относно Вашия казус.

Компетентност

Ние предоставяме компетентна правна помощ, като се съобразяваме с Вашите изисквания.

Грижа и бързина

Ние полагаме дължимата грижа за максимално бързо и оптимално решение на поставените от Вас правни задачи.

Адвокати и квалифицирани юристи, подпомагани от компетентен административен персонал

Свържи се с нас

Новини